Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Ciekawe interpretacje GUNB - protokoły kontroli

Powrót
Na zdjęciu: Blat biurka. Po lewej jego stronie leżą dwie książki, a na nich młotek sędziowski na podstawce. Po prawej stronie biurka leży kieszonkowy zegarek i stoi złota ozdobna waga.

Wracamy z naszą serią edukacyjną, zatytułowaną: Ciekawe interpretacje GUNB. Do tej pory ukazało się 16 wydań serii. Wyjaśniamy w niej ciekawe przypadki przepisów prawa, które mogą budzić wątpliwości lub rozbieżne interpretacje. Dzisiaj publikujemy, po przerwie, 17 wydanie. Dotyczy formy protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji.

Przepis i pytanie: Czy protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, które zapewniają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo budowlane), są sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków?

Interpretacja: Protokoły, o których mowa powyżej to dokumenty przygotowywane na potrzeby oddawania obiektu budowlanego do użytkowania.

Protokoły te nie są sporządzane w CEEB.

W CEEB przygotowywany jest protokół z kontroli przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Nie ma tu mowy o protokole badań i sprawdzeń z art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy - Prawo budowlane.

Podstawa prawna: Art. 62a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane

Uzupełnienie:

Komunikat: E-protokół od 18 września potwierdzi wykonanie przeglądu przewodów kominowych.

 

Więcej interpretacji znajdziesz tu: Ciekawe interpretacje GUNB